Vår misjon er å være en ledende leverandør innen simulatortrening og vurderingsmetoder for maritim utdanning

Fokusområde 1

Utvikle metodikk for maritim simulatortrening

Les om utvikling av metodikk for maritim simulatortrening

Fokusområde 1

Utvikle metodikk for maritim simulatortrening

Les om utvikling av metodikk for maritim simulatortrening

Fokusområde 2

Innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering

Les om innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering

Fokusområde 2

Innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering

Les om innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering

Focus Area 3

Studentinvolvering

Les om vår studentinvolvering

Focus Area 3

Studentinvolvering

Les om vår studentinvolvering

Focus Area 4

Organisasjonsutvikling

Les om vår organisasjonsutvikling

Focus Area 4

Organisasjonsutvikling

Les om vår organisasjonsutvikling