Studentenes kortfilm-konkurranse 2024

Introduksjon

 • Senter for fremragende maritim simulatorbasert trening og vurdering (COAST) er glade for å kunngjøre studentenes kortfilm-konkurranse 2024.
 • Konkurransen inviterer maritime studenter til å vise medstudenter og offentligheten sin kreativitet innen maritim simulatorbasert trening. Ved å oppmuntre studenter til å utforske kunnskapen om simulering og simulatorbasert trening i egen læring, ønsker COAST å skape entusiasme blant studenter i maritim utdanning og trening.
 • Konkurransen er åpen for alle maritime bachelorstudenter ved HVL, NTNU, UiT og USN. Interesserte studenter må lage kortfilmer (maksimalt 3 minutter) som forklarer og beskriver et maritimt simulatorbasert utdanningsrelatert konsept på en kreativ, nøyaktig, engasjerende og forståelig måte. Det er ingen begrensninger i antall studenter i ett prosjekt fra én institusjon.
 • Enten du/dere demonstrerer gjennom skuespill, dans eller andre metoder, er nøkkelen å bruke maritim kunnskap og kreativitet for effektivt å formidle budskapet.
 • Så gjør kameraene klar, og vis oss hva dere kan gjøre!
 • Språk: Norsk eller engelsk.

Temaer

Hovedtema: Læring i simuleringer

 1. Brief, debrief og tilbakemelding
 2. Team-arbeid/Å lære sammen
 3. “Learning by doing”/Nysgjerrighet i læring
 4. Repetisjon/NightSim-aktiviteter er bra
 5. Karakterer/vurdering er bra
 6. Menneskelige bidrag til sikkerhet

Også andre temaer med relevans for simulatortrening og maritime simulatorer kan være aktuelle.

Format

 • Maksimal lengde på videoen er 3 minutter (2GB).
 • Videoformat MP4, bør kunne spilles på en hvilken som helst datamaskin
 • Last opp videoen på https://wetransfer.com/

Merk: Du/dere trenger ikke åpne en konto på «wetransfer». Bare gå til lenken “I just want to send files”

 • E-post til: coast@hvl.no
 • Din e-post: xxx@yyy.no
 • Tittel: XYZ
 • Melding:
  • Navn på ditt universitet (HVL, NTNU, USN, UiT) og hvilket kull du går på.
  • Navn på deg og eventuelle prosjektpartnere
  • Tema for filmen

Eventuelle spørsmål sendes til: coast@hvl.no

Screenshot av opplastingsvindu for videokonkurranse

Evalueringskriterier

Dommerpanelet vil bestå av representanter fra COAST. Alle bidrag vil bli vurdert og bedømt etter følgende kriterier:

Evalueringskriterier for filmkonkurransen 2024

Vilkår og betingelser

 1. Bidraget må være originalt og ikke bryte noen lover om opphavsrett. Hvis det er aktuelt, skal deltakerne få tillatelse fra den som har opphavsrett. Deltakerene kan bli bedt om å vise godkjenningsdokumenter.
 2. Bidraget må ikke ha noe upassende eller kontroversielt innhold som uanstendighet, vold, pornografi, ærekrenkelse, fornærmelser eller støtende materiale.
 3. Deltakerne må gi ekte og nøyaktig informasjon. All uærlig eller feil informasjon vil føre til diskvalifisering.
 4. Alle personer som vises i videoinnlegget må ha gitt sitt informerte samtykke via e-post, og godta at bilder og lyd kan redigeres og brukes utelukkende med det formål å delta i konkurransen.
 5. COAST forbeholder seg retten til å bruke, endre navn, kopiere, redigere, distribuere og kringkaste hele eller deler av bidraget.
 6. Alle avgjørelser tatt av dommerpanelet er endelige.
 7. COAST har full myndighet til å ta endelige avgjørelser I alle saker knyttet til konkurransen, inkludert vilkår og betingelser, premier og andre ordninger.
 8. Ved å sende inn bidrag aksepeterer deltakeren(e) nevnte vilkår og betingelser. Ethvert brudd på vilkår og betingelser kan føre til diskvalifisering fra konkurransen. Dette vil vurderes skjønnsmessig av COAST. Det er ingen ankemulighet i denne konkurransen.
 9. Prisen er for én innlevering, IKKE per deltaker.
 10. Hvis det ikke er tilstrekkelig antall deltakere, kan fristen utvides.
 11. Det er ingen begrensninger i hvor mange videoer som kan leveres inn.

Priser

Følgende priser deles ut:

 • Første plass 5000 NOK
 • Andre plass 3000 NOK
 • Tredje plass 2000 NOK
 • Juryens spesialpris 1000 NOK

Alle som deltar vil motta et deltakerbevis.

Kunngjøring: 8. mai 2024
Frist for innlevering: 15. september 2024
Vinnerne kunngjøres: 16. oktober 2024