Konsortiet

Vitenskapelig leder


Salman Nazir
Vitenskapelig leder
Leder for fokusområde-2, KYST
Professor i opplæring og vurdering
Institutt for maritime operasjoner,
Universitetet i Sørøst-Norge

Email: Salman.Nazir@usn.no

University Profile
LinkedIn
Google scholarCentre Coordinator

Inger Johanne Lurås
Centre Coordinator, COAST
Unit for Digitalisation and Education (eDU)
Department of Education and Quality in Learning
University of South-Eastern Norway
Vestfold Campus

Email: Inger.J.Luras@usn.no

University profileFokusområdeledere

Margareta Lützhöft
Focus Area-1 Leader (Synergistic simulation curriculum), COAST
Professor in Nautical Operations
Department of Maritime Studies
Western Norway University of Applied Sciences,
Haugesund

Email: mhl@hvl.no
Phone: (+47) 947 93 796

University Profile


Leif Inge Magnussen
Focus Area-2 Leader (Innovation in simulator training and assessment methods), COAST
Assistant professor / Program Coordinator
Faculty of Technology, Science and Maritime Studies
Department of Maritime Operations
University of South-Eastern Norway

Email: Leif.Magnussen@usn.no
Phone: (+47) 31 00 92 70

University Profile

Per Haavardtun
Focus Area-2 co-leader
Associate Professor
Faculty of Technology, Science and Maritime Studies
Department of Maritime Operations
University of South-Eastern Norway

Email:Per.Haavardtun@usn.no
Phone: (+47) 31 00 97 86

University Profile

Arnt Myrheim-Holm
Focus Area-3 Leader (Student Engagement), COAST
Programme Coordinator Nautical Studies
Department of Ocean Operations and Civil Engineering
Faculty of Engineering
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Email: army@ntnu.no

Phone: (+47) 70 16 14 02 / mob. (+47) 99 55 19 29

University Profile

Antoni Vike Danielsen
Focus Area-3 co-leader
PhD Candidate
Department of Ocean Operations and Civil Engineering
Faculty of Engineering
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Email: army@ntnu.no
Phone: (+47) 70 16 16 32 / mob. (+47) 99 12 18 36

University Profile


Bjørn-Morten Batalden
Focus Area-4 Leader (Organizational development), COAST
Associate professor of Nautical Science
Department of Technology and Security
UiT The Arctic University of Norway
Tromsø

Email: bjorn.batalden@uit.no
Phone: (+47) 77 66 03 29/ mob. (+47) 916 64 605

University profile


Magne-Petter Sollid
Focus Area-4 Co-Leader (Organizational development), COAST
Studyleader Nautical Science
Department of Technology and Security
UiT The Arctic University of Norway
Tromsø

Email: magne-petter.sollid@uit.no
Phone: +47 77 66 03 12

University profile


PhDs in COAST

Karahali Meric photo

Meric Karahalil
PhD Research Fellow
Western Norway University of Applied Sciences

Linkedin
University profile
Email: kame@hvl.no

PhD topic: Synergistic Simulation Curriculum

Introduction
I had been working as a coast guard officer for 9 years in Turkey. In the last two years, I have served as a Captain. After graduating from Naval Academy, I have earned my master’s degree in Maritime Transportation Engineering from Istanbul Technical University. My on-the-job experience has afforded me a well-rounded skill set, including first-rate training and education skills

I will be working on “Synergistics Simulator Curriculum”. It`s goal is to develop a guidance document regarding curriculum synergies which can later be disseminated at international level and to other similar professions making use of simulator training. This project will result in a report of the state-of-the-art knowledge regarding simulator practices and a guidance document regarding curriculum synergies in future maritime simulator-based training.

Anastasia Skarpeti
PhD Research Fellow
NTNU

Linkedin
University website
Email: anastasia.skarpeti@ntnu.no

PhD topic: Students’ engagement

Introduksjon
Jeg har bakgrunn fra språkstudier og IKT knyttet til læring. Jeg har vært lærer i mange år, og jeg har alltid vært interessert i menneskelig interaksjon. Siden 2019 har jeg jobbet med simulatorbasert trening. Min doktorgrad er relatert til det tredje fokusområdet til KYST, og jeg har til hensikt å undersøke maritime studenters engasjement (SE) gjennom deres prestasjoner ved brosimulatorene ved å undersøke deres interaksjon med og innenfor simulatorene. Målet mitt er ikke bare å undersøke måter å forbedre studentenes engasjement gjennom de simulatorbaserte aktivitetene, men også å fremme rollen som simulatorstudentassistent.

Johan Fredrik Røds

Johan-Fredrik Røds
PhD Research Fellow
UiT – The Arctic University of Norway

Email: johan-fredrik.rods@uit.no
University profile

PhD topic: Performance and Assessment in Maritime Training Simulators

Introduksjon
Jeg har en bachelorgrad i nautikk og en mastergrad i Teknologi og sikkerhet i nordområdene med nautisk fordypning, begge fra UiT Norges arktiske universitet. Siden 2018 har jeg jobbet som foreleser og simulatorinstruktør ved UiT. Mitt PhD-prosjekt er knyttet til ytelse og vurdering i maritime treningssimulatorer, hvor målet er å forbedre læringsutbyttet for studenter som eksponeres for simulatortrening og -utdanning i løpet av studiene.

Hosna Namazi
PhD Research Fellow
UiT – The Arctic University of Norway

Email: hosna.namazi@uit.no
University profile

Introduksjon

Jeg tok både master og bachelor i maskinteknikk. Under masteroppgaven min jobbet jeg med databaserte modeller for å forbedre utslipp og trafikkflyt i byområder.
Nå i doktorgradsprosjektet mitt vil jeg jobbe med å unngå kollisjoner av autonome fartøyer, og jeg vil studere menneskelige og digitale navigatørers integrering i blandede miljøer

Hasan Mahub Tusher

Hasan Mahbub Tusher
PhD Research Fellow
University of South-Eastern Norway
Email: htu@usn.no
University profile
LinkedIn

PhD topic: Effective Utilization of Virtual Reality (VR) Affordances in Maritime Simulator Training

Introduksjon
Hasan er en profesjonell marineingeniør og seilte ombord på handelsskip. Han jobbet som instruktør ved et maritimt institutt og har teknisk ledererfaring fra et maritim tjenesteleverandørselskap i Sørøst-Asia-regionen. Han har vært tilknyttet Institutt for maritime operasjoner ved USN og Center of Excellence in Maritime Simulator and Training and Assessment (COAST) som forskningsassistent før han begynte som doktorgradsstipendiat.

Mari Starup

Mari Starup
PhD Research Fellow
University of South-Eastern Norway
LinkedIn
University website
Email: ms@usn.no

Introduksjon
Erfaringen jeg fikk som navigasjonsoffiser med å seile de syv hav ga meg et godt grunnlag da jeg begynte som høgskolelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Samhandling med studenter og pedagogiske klasser fikk meg til å se dypere inn i utdanning, mens interessen min for sosiale interaksjoner mellom elever og lærere utviklet seg. Min doktorgrad er relatert til det andre fokusområdet til Senter for fremragende forskning (COAST). Min forskning tar sikte på å undersøke den sosiale interaksjonen mellom studenter og instruktører i den maritime high fidelity-simulatoren.

William Gyldensten

William Gyldensten
PhD Research Fellow
University of South-Eastern Norway
Email: William.Gyldensten@usn.no
Linkedin
University profile

PhD topic: Cloud Simulation

Introduksjon
William C. Gyldensten skal jobbe med skysimuleringer i det maritime domenet. Hans doble kompetanse fra maritim navigasjon og ingeniørfag, i tillegg til å være simulatorinstruktør, ville fullføre forskningen hans. Han skal også være simulatorinstruktør på bachelornivå.

Finn Tore Holmeset

Finn Tore Holmeset
NTNU

Email: fiho@ntnu.no

Linkedin
University website

PhD topic: Digital- and low-emission technologies in maritime organizations. The operator’s roles and transition towards a more autonomous and green future.

Introduksjon
Jeg har bakgrunn som skipssjef med mer enn 13 års fartstid, med de siste seks årene som maskinsjef. Fra før mariningeniørskolen har jeg fagbrev i automasjonsmekanikk etter to og et halvt år som lærling. Jeg har også noen års erfaring fra Maritim bransjen på land hvor jeg har jobbet som prosjektleder og avdelingsleder. Fra 2014 har jeg jobbet i akademia med ulike prosjekter og maritim grov for sjøgående personell. Min motivasjon for å ta en Ph.d. er å bidra til forskning innenfor mitt forsøksfelt og bidra til fremtidig utdanning av marineingeniører. Forskningen min er i retning av hvordan man kan bruke digitale verktøy for å hjelpe til med å løse utfordringer etter overgangen til en renere shippingfremtid, med hensyn til opplæring og utvikling av fremtidige marineingeniører.


Styringsgruppe


Ingvild Marheim Larsen
Leader of Steering Committee, COAST
Vice-Rector for Education
Department of Education and Quality in Education
University of South-Eastern Norway

Email: Ingvild.M.Larsen@usn.no

University profileLærere


Morten Bustgaard
Focus area-2 (Innovation in simulator training and assessment methods), COAST
Nautical Instructor
Department of Maritime Operations,
University of South-Eastern Norway,
Vestfold

Email: mbu@usn.no
Phone: (+47) 414 11 187

Linkedin
University profile


Per Eirik Undheim
Focus Area-1 (Synergistic simulation curriculum), COAST
Assistant Professor
Department of Maritime Operations,
University of South-Eastern Norway,
Vestfold

Email: Per.Undheim@usn.no

Linkedin
University profileStudent Think Factory (2023-2024)

Ole Martin Foss Nybø
Leder Student Think Factory COAST
Student ved HVL

Email: 668101@stud.hvl.no

Sem Lucas Sebastian Hage
Nestleder Student Think Factory COAST
Student ved UiT

Email: sehag0375@uit.no

Aina Lund Sørli
Student Think Factory COAST medlem
Varamedlem i styringsgruppa
Student ved HVL
Email: 592996@stud.hvl.no

Anna Monika Witowska
Student Think Factory COAST medlem
Student ved HVL

Email: 600615@stud.hvl.no

Lone Berg Ness
Student Think Factory COAST medlem
Student ved HVL

Email: 668509@stud.hvl.no

Tora Arntzen Slotvik
Student Think Factory COAST medlem
Student ved NTNU

Email: toraasl@stud.ntnu.no

Oscar Ulrik Danielsen
Student Think Factory COAST medlem
Student ved NTNU

Email: oscarud@stud.ntnu.no

Johannes Svendsen
Student Think Factory COAST medlem
Student ved NTNU

Email: johasven@stud.ntnu.no

Anders Groven Sandøy
Student Think Factory COAST medlem
Student ved NTNU

Email: andegs@stud.ntnu.no

Johannes Fæste Mikalsen
Student Think Factory COAST medlem
Student ved UiT

Email: jmi052@post.uit.no

Øyvind Andreassen Sæterstrand
Student Think Factory COAST medlem
Student ved UiT

Email: osa049@post.uit.no

Eline Hetle Alsaker
Student Think Factory COAST medlem
Student ved USN

Email: 249499@student.usn.no

Sander Haugen
Student Think Factory COAST medlem
Student ved USN

Email: 258174@student.usn.no

Max William Viktor van der Haagen
Student Think Factory COAST medlem
Student ved USN

Email: 256588@student.usn.noInternasjonale partnere


Charlott Sellberg
Assistant Professor
Dept. of Applied IT, Division of Learning, Communication & IT
University of Gothenburg,
Sweden

Email: charlott.sellberg@ait.gu.se

Zaili Yang
Professor, Faculty of Engineering and Technology
Liverpool John Moores University
Email: z.yang@ljmu.ac.uk

Tareq Ahram
Assistant Professor
Institute for Advanced Systems Engineering
University of Central Florida
USA

Email: tahram@ucf.edu or tareq@knights.ucf.eduAmit Sharma
PhD research fellow
Department of Maritime Operations,
University of South-Eastern Norway,
Vestfold

Email: ams@usn.no
Phone: (+47) 457 63 394

University profile


Astrid Camilla Wiig
Adviser on Pedagogy, COAST
Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Educational Science
Campus Vestfold (C3-11)

Email: Camilla.Wiig@usn.no
Phone: (+47) 31 00 93 52 / mob. (+48) 480 06 366

University profile