Innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering – Fokusområde 2

Maritim utdanning og opplæring (MET) er i stor grad bygget på opplæring av små grupper av studenter i teknologisk medierte omgivelser for å sertifisere dem. Simulatorer blir stadig mer vanlig medium for å trene sjøfolkene for sofistikerte operasjonsmiljøer og ulike praksisscenarier og som et verktøy for treningsoverføring i et simulert miljø.

Utviklingen av maritime simulatorer har kommet langt fra enkle papirbaserte simuleringer til en «full bevegelse, 360-graders» brosimulator i dag. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) simulatorer er allerede i bruk på flere segmenter mens Mixed Reality (MR) simulatorer er i horisonten.

Det er et økende behov for empirisk forskning for å utforske hva som skjer i simulatorbasert læring og for å bedre forstå hvordan studenter og instruktører samhandler for å bruke kunnskap og erfaringer som midler for opplæring og vurdering i disse settingene.

Skipsbrosimulator ved USN. Foto: KYST

COAST undersøker hvordan simulatorutvikling og transformasjoner i simulerte lærings- og vurderingsaktiviteter skaper nye muligheter og utfordringer for studenter og instruktører i maritim utdanning. COAST tar for seg utviklingen av nye simulatortrening og vurderingsmetoder, og tar hensyn til fremtidige behov i industrien, kjønnsperspektiver, teknologiske fremskritt og forskningsbaserte pedagogiske tilnærminger.

Fokusområde-2 vil ta for seg oppgavetiltakene nedenfor som synergiserer med andre fokusområder i COAST:

  • Bruk ny forskning i ulike maritime simulatortrening og vurderingsintervensjoner
  • Implementer teknologisk avanserte opplæringsverktøy, Virtual og Augmented reality, for å forbedre læringsmuligheter
  • Utvikle og syntetisere beste simulatorpraksis fra den eksisterende læreplanen for maritim navigasjon i konsortiet
  • Formidle resultater til de akademiske miljøene i høyere utdanning og til massemedia gjennom publikasjoner, konferanser, fokusgruppediskusjoner og workshops.
  • Innover maritim utdanning og opplæring ved økt samarbeid mellom studenter, instruktører og forskere
  • Involver elevene i utviklingen av simulatoraktiviteter

En forskningsbasert simulatortreningstilnærming inkluderer utforming av intervensjoner som utforsker når, hvorfor og hvordan man kan bruke simulatorbasert trening og vurderingspraksis i briefing-, øvelses- og debrifingsaktiviteter. Under disse intervensjonsøvelsene vil instruktører og studenter engasjere seg med ulike digitale samarbeidsverktøy for simulerte navigasjonsøvelser.

Vi vil eksperimentere med (skybaserte simuleringer), Virtual (VR), Augmented (AR) og Mixed Reality (MR) teknologier for å registrere, revidere og vurdere studentaktiviteter på tvers av campus og tilpasset «hybrid virkelighet» ved å slå sammen virkelige og virtuelle verdener til produsere nye miljøer og visualiseringer som ligner sjøfolks arbeidsmiljø.

COAST-teamet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er hovedansvarlig for dette satsingsområdet.