Hva er Coast?

COAST – Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST) ble etablert i 2020.

Senteret er et konsortium av fire ledende maritime utdanningsleverandører i Norge – Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som vertsinstitusjon, og Høgskolen på Vestlandet (HVL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiT Norges arktiske universitet (UiT) som konsortiepartnere. De fire institusjonene har jobbet sammen siden 2011 i Markom2020, et utviklingsprosjekt med mål om å heve kompetansen til norske sjøfolk.

COAST vil integrere innovativ simulatorbasert utdanning for å skape et miljø der aktiv læring fremmes gjennom studentengasjement og tilrettelagt av instruktører med høy pedagogisk kompetanse. Senteret vil ha et nytt perspektiv på undervisning, læring, simulatortrening og vurdering med fokus på både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter for å utdanne fremtidige sjøfolk som vil være i stand til å takle nåværende og fremtidige utfordringer i den maritime næringen.