Organisasjonsutvikling – Fokusområde 4

COAST-konsortiet har som mål å utvikle systemer, strukturer, fleksible organisasjoner for å bli mer innovative, og ledende tilbydere av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning. COAST vil evaluere, revidere og foreslå nye modeller for organisering av simulatorbasert trening og vurdering. Dette inkluderer å fremme systemiske pedagogiske og institusjonelle transformasjoner ved å lage partnerskap for forbedring.

Målet med fokusområde 4 er å foreslå reviderte og kollektive modeller for systemiske utdanningstransformasjoner, utvikling av partnerskap for å støtte simulatorbasert trening og vurdering, og modeller for faglig utvikling av instruktører og trenere. Gjennom fokusområde 4 vil COAST etablere strukturer som gjør det mulig for partnerne å forbedre simulatortrening og vurdering kontinuerlig.

For å nå målet vil fokusområde 4:

  • Arrangere arbeidsseminarer med industrielle partnere, maritime organisasjoner, alumni, utdanningsinstitusjoner, instruktører, studenter og forskere
  • Utvikle planer for pedagogiske og institusjonelle transformasjoner
  • Implementere relevante endringer på tvers av medlemmer av konsortiet
  • Gjennomføre kurs for kontinuerlig faglig utvikling av instruktører og trenere
  • Tilrettelegge for samarbeid med andre profesjoner som driver med simulatorbasert opplæring og vurdering, som helse- og luftfartsindustrien.

COAST-teamet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er hovedansvarlig for dette satsingsområdet.