Stipendiat i COAST

- Det beste ved å ta en doktorgrad er å lære mer og fordypes seg mer i faget, sier Mari Starup.

Mari Starup er en av de ni stipendiatene som er tilknyttet Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST).

Mari  Starup ble ansatt som stipendiat i COAST høsten 2021 og har nå jobbet med doktorgraden i litt over et år. Starup var universitetslektor i nautikk på institutt for maritime operasjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge før hun startet på doktorgraden.

– I mitt doktorgradsarbeid forsker jeg på hvordan de maritime studentene lærer i den maritime simulatoren. Min forskning tar sikte på å undersøke den sosiale interaksjonen mellom studenter og instruktører i den maritime bro simulatoren, forteller Starup.

Hennes doktorgrad er relatert til fokusområdet to ved Senter for fremragende utdanning (COAST).
Dette fokusområdet handler om innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering.

Seilt på de syv hav
Før Starup begynte som universitetslektor på USN jobbet hun som styrmann på en kjemikalietanker hos Odfjell, en av verdens ledende shippingselskap. Hun har vært jorda rundt flere ganger.

Det høres kanskje romantisk ut, men det var beinhard jobbing døgnet rundt. Man går 12-timers vakter, men må i tillegg være standby for å fortøye eller kaste loss i hver eneste havn. Det kan ta tid fra frivakt når du egentlig skal sove, forteller Starup.

Samtidig har hun fått med seg fantastiske naturopplevelser med sol i fantastisk opp- og nedgang. Hun har seilt om kapp med hai i Persiske Gulf, havskilpadder i Stillehavet, sel utenfor i San Fransisco, delfiner i Middelhavet og knølhval utenfor kysten av Brasil.

Å jobbe til sjøs både på tankbåt og senere redningsskøyta gav henne et godt grunnlag da hun begynte ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2014. Hun har undervist både på de maritime bachelorene og den maritime masteren, samt vært programkoordinator for bachelor i nautikk og master i maritim ledelse.

Går forskerskole
Nå er det doktorgraden og forskning som opptar tiden hennes.

Stipendiatlivet for meg handler om å få satt av tid til endelig å lære meg det å faktisk forske, skrive og gå forskerskolen. Det er en investering i meg selv, forteller  Starup.

De fleste av de ni COAST-stipendiatene fra USN, HVL, NTNU og UiT startet opp samtidig, og tok det obligatoriske kurset Human-Technology-Organisation-Innovation sammen. Etter dette har de hatt digitale treff cirka én gang i måneden. Faglig leder i COAST, Salman Nazir, er ikke i tvil om at forskningsbasert utdanning danner grunnmuren i ethvert senter for fremragende utdanning.

– Stipendiatene i COAST er avgjørende i senterets søken etter fremragende FoU-basert utdanning. Gjennom innovasjon og forbedring av undervisnings- og vurderingsmetoder, utfordrer stipendiatene tradisjonell viten om utdanning og læring, og bidrar ved dette med konkrete resultater for senteret, forteller.

– Når alle stipendiatene har fullført sine avhandlinger, er jeg sikker på at arbeidene vil ha en betydelig effekt på maritim utdanning, spesielt på maritim simulatorbasert trening og vurdering, avslutter han.