Salman Nazir

Professor

Scientific Leader, COAST
Professor in Training and Assessment
Department of Maritime Operations,
University of South-Eastern Norway,
Email: Salman.Nazir@usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner, Campus Vestfold, University of South-West Norway